Ulriken Eagles årsmøte 20.april 2017

Sted: Landåshallen

Tid: 18.00

Velkommen!

 

Til alle medlemmer i basketalliansen Ulriken Eagles      

20.03.2017

Innkalling til årsmøter i basketalliansen Ulriken Eagles


Styret innkaller herved til årsmøter i basketalliansen Ulriken Eagles.

Årsmøtet avholdes 20. april kl. 18.00 i møterommet i Landåshallen, Landåsveien 22, 5097 Bergen.

Har du saker du ønsker å tatt opp på årsmøtet, må disse sendes styret senest 06.04.2017 til post@ulrikenung.no

Saker, tre årsmøter i rekke

1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen

4. Behandle idrettslagets årsberetning

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

6. Behandle forslag og saker

7. Fastsette medlemskontingent

8. Vedta idrettslagets budsjett

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

10. Foreta følgende valg:

a)     Leder og nestleder

b)     Inntil fem styremedlemmer og tre varamedlemmer

c)     Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9

d)     2 revisorer

e)     Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett

f)       Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

 

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

Alle ferdige saksdokumenter med forslag er tilgjengelige for medlemmene og vil bli tilsendt på forespørsel, senest fra 13. april og frem til årsmøtene.

Kontaktperson for årsmøtet: Torstein Monsen – epost: torstein.monsen@ulrikenung.no

Årets valgkomite er: Hans-Petter Austgulen og Valeria Grosfeld. 

 

Årets revisorer er Evy Langeland og Siri Hoff Austgulen.

 

 

 

 

 

 

 

Oversikt over styrene

 

Idrettslag

Ulriken Ung

Ulriken Eagles

Ulriken Basketballklubb

Leder

Torstein Monsen

Torstein Monsen

Torstein Monsen

Nestleder

Tonje Hoff Austgulen

Tonje Hoff Austgulen

Tonje Hoff Austgulen

Styremedlem (Ungdomsrepresentant)

Jakob Kessler

Ingen

Jakob Kessler

Styremedlem

Øyvind Klett

Øyvind Klett

Øyvind Klett

Styremedlem

Ingvild Sanford

Ingvild Sanford

Ingvild Sanford

Styremedlem

Jørg Kessler

Jørg Kessler

Jørg Kessler

Styremedlem

Vilde Helene Tveito

Vilde Helene Tveito

Vilde Helene Tveito

Første vara

Åse Sivertsen

Åse Sivertsen

Åse Sivertsen

Andre vara

Roy Olav Hovlid

Roy Olav Hovlid

Roy Olav Hovlid

Tredje vara

Edwin Halvorsen

Edwin Halvorsen

Edvin Halvorsen

 

Du har stemmerett i saker hvis du:
- Har fylt 15 år
- Har vært medlem av klubben i minst én måned
- Har betalt kontingenten.
Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret  

 

Created By:
Ingvild Sofie Sanford

Kommende kamper  

No Match in Coming Days

Siste 5 resultater