Se nyhet:

http://ulrikenung.no/Home/ShowDetailNews?id=9

Fana Sparebank har tildelt Ulriken Ung kr. 50.000 i gavemidler for 2014.

Søknaden var på kr. 90.000, fordelt på kr. 60.000 til SFO og kr. 30.000 til utstyr ved rekrutteringsskoler.
Forslaget til styret blir at 2/3 av bevilgningen brukes til SFO ved alle fem rekrutteringsskoler og 1/3 til høyderegulering av basketballkurver  ved Haukeland skole.  Vi vil rapportere bruken av gavemidlene på denne siden.

En stor takk til:

Ny høyderegulerte kurver på Haukeland skole

Lørdag 9. august monterte vi høyderegulerte basketballkurver i gymsalen på Haukeland skole.  Utstyret finansieres av gavemidlene fra Fana Sparabank.

Tirsdag 5. september gav FAU på Haukeland skole tilsagn på kr. 10.000 til spleiselag for utstyret.
Tusen takk til FAU på Haukeland skole.

Riktig kurvhøyde i minibasket og easy basket er 2.60 m, som var den tidligere faste kurvhøyden i hallen.  Fra og med syvende klasse er standard kurvhøyde i basketball 3,05 m.  Nå kan kurvene på Haukeland enkelt og raskt reguleres mellom de to høydene. 

Dugnadsgjengen bestod av Halfdan Sørbye, DuRell Sandford og Trygve Helle.  Vi brukte åtte timer på monteringskjobben som var prissatt av leverandør til kr 10.000.

Dette opplegget skal vi nå tilby flere skoler!

DATE:
07/09/2014 22:22
Created By:
Trygve Helle

Kommende kamper  

No Match in Coming Days

Siste 5 resultater